A list of books on ficowski

During Jerzy Ficowski’s lifetime, his works were cited in reviews, sketches and essays. For several years, literature researchers have also addressed his works in larger publications and have devoted whole books exclusively to Ficowski. The bibliography is the basic source of knowledge on the writer’s work. A collection of reviews, sketches and interviews forms a kind of encyclopaedia on Ficowski. There are also other books that help to better understand how his poetry serves remembrance, how it has managed to deal with the subject of the Holocaust, how it developed a unique language. And also how his entire work was related to his life and the history of his country.

Paulina Czwordon, Empatia i wyobraźnia. O poezji Jerzego Ficowskiego

Wydawnictwo
Poznańskie Poznań 2010

Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009, oprac. Jerzy Kandziora

Pogranicze Sejny 2010

Maria Kobielska, Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego

Universitas Kraków 2010

Wcielenia Jerzego Ficowskiego: według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007, wyb., oprac. i wstęp Piotr Sommer

Pogranicze Sejny 2010

Marta Baron, Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego

Wydawnictwo
Pasaże Kraków 2016

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego