Spis książek o pisarzu

Za życia Jerzego Ficowskiego komentowano jego twórczość w recenzjach, szkicach i esejach. Od kilku lat badacze literatury śledzą specyfikę tego dzieła i postaci także w swoich publikacjach książkowych. Podstawowej wiedzy o twórczości pisarza dostarcza bibliografia. Zbiór recenzji, szkiców i rozmów to swoista encyklopedia wiedzy o nim. Jeszcze inne książki przybliżają zrozumienie tego, jak poezja Ficowskiego służy pamięci, jak zdołała unieść temat Zagłady, jak wypracowała niepowtarzalny język. A także - jak cała twórczość autora wiązała się z jego życiem i z historią kraju.

Paulina Czwordon, Empatia i wyobraźnia. O poezji Jerzego Ficowskiego

Wydawnictwo
Poznańskie Poznań 2010

Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009, oprac. Jerzy Kandziora

Pogranicze Sejny 2010

Maria Kobielska, Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego

Universitas Kraków 2010

Wcielenia Jerzego Ficowskiego: według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007, wyb., oprac. i wstęp Piotr Sommer

Pogranicze Sejny 2010

Marta Baron, Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego

Uniwersytet Śląski 2014

Daria Nowicka, Pożydowskie: figury Zagłady w twórczości Jerzego Ficowskiego i Władysława Strzemińskiego

Wydawnictwo
Pasaże Kraków 2016

Jerzy Kandziora, Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

słowo / obraz
terytoria Gdańsk 2017

Ewa Goczał,  Jak uczyć czytać z popiołów? Wiersze Jerzego Ficowskiego w polonistycznej edukacji o Holokauscie

Impuls, Kraków 2021

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego