Przekłady

Fascynacja tym, co inne i dalekie, kierowała Ficowskim także jako tłumaczem. Poetów anonimowych lub mało znanych brał on na warsztat równie chętnie, jak należących do kanonu. Za cały dorobek przekładowy otrzymał dwie z najbardziej prestiżowych polskich nagród.

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot. autor nieznany

Ficowskiemu zawdzięczają swoje tłumaczenia m.in. rosyjskie wiersze Leśmiana, poezja Garcii Lorki, ale także anonimowi twórcy ludowi żydowscy i rumuńscy, odkryta przez niego Cyganka Papusza i zagazowany w Auschwitz Icchak Kacenelson. Po wielu publikacjach w antologiach i osobnych zbiorach sąsiadują oni w tomie Mistrz Manole i inne przekłady. Wybór ten zawiera wszystkie ważniejsze tłumaczenia poezji, jakie wyszły spod pióra Ficowskiego. Artyzm tłumacza doceniły Polski PEN Club i redakcja „Literatury na Świecie”, przyznając mu nagrody za całokształt dorobku.

Przekłady - pełny spis publikacji
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego