Archiwum cyfrowe

Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej przechowuje maszynopisy i rękopisy poety, dokumenty pamiątkowe z jego dzieciństwa i młodości, świadectwa historii rodzinnej, oficjalną i prywatną korespondencję Jerzego Ficowskiego (m.in. z Józefiną Szelińską, innymi osobami dostarczającymi informacji o Brunonie Schulzu, Markiem Chagallem i wieloma pisarzami polskimi), teksty o poecie, materiały do jego książek o Schulzu i Wojtkiewiczu, wycinki prasowe, fotografie i inne materiały. Kierownik: Anna Romaniuk, tel. (22) 531 02 26, a.romaniuk@bn.org.pl, manus@bn.org.pl, Pl. Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa.

W Bibliotece Donacji Pisarzy Polskich (pod zarządem Biblioteki Narodowej, znajdują się teczki wycinków prasowych dotyczących pisarza i przedstawiające jego zdjęcia portretowe. Tel. 22 826 25 04, Dom Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa.

Narodowe Archiwum Cyfrowe ma w swoich zasobach fotografie z archiwum pisarza, związane z nim filmy, nagrania wierszy czytanych przez autora i pojedyncze materiały innego rodzaju. Kierownik Oddziału Zbiorów Fotograficznych: Katarzyna Kalisz, tel. 22 572 16 21, katarzyna.kalisz@nac.gov.pl, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa.

W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich dostępne są maszynopisy, rękopisy publikacji i korespondencja pisarza, a także maszynopisy jego ojca Tadeusza Ficowskiego. Tel. (71) 335 64 32, (71) 335 64 51, (71) 335 64 52, (71) 335 64 99, (71) 335 64 30, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław. Wykaz tych archiwaliów znaleźć można pod adresem, link „Katalog rękopisów akcesyjnych”

Archiwum Polskiego Radia S.A. ma w swoich zbiorach ponad dwieście audycji mówiących o poecie, wykorzystujących jego wypowiedzi, utwory własne i przekłady, albo zawierających teksty Ficowskiego czytane przez aktorów (niektóre dostępne online, patrz informacja Audycje radiowe). Tel. 22 645 50 73, archiwum@polskieradio.pl, anna.ossowska@polskieradio.pl, Aleja Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.

Wydział Usług Telewizji Polskiej S.A. TVP rozporządza wywiadem Katarzyny Janowskiej i Piotra Mucharskiego z Jerzym Ficowskim, dwoma filmami o Papuszy z jego udziałem, filmem dokumentalnym o poecie Amulety i definicje i zapisem uroczystości na jego 80. urodziny. Tel. 22 547 83 60 (katalog centralny) albo 22 547 62 93, ul. Woronicza 17 blok D, 00-999 Warszawa.

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego