Życie

Na Jerzego Ficowskiego (1924-2006) decydująco wpłynął dom rodzicielski na warszawskiej Filtrowej, udział w konspiracji i Powstaniu. Fascynacja Schulzem, Leśmianem, Wojtkiewiczem i kulturą cygańską przewijała się stale przez jego pisarstwo i życie. Upamiętniając zagładę Żydów i działając w opozycji demokratycznej, był on równie konsekwentny, jak spójna jest jego poezja i cała urozmaicona twórczość.

Zobacz również film o Jerzym Ficowskim
HTML5 Videoeasyhtml5video.com 3.9.1
  • Pause
  • Play
  • Mute
  • Unmute
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego