Legenda:
Pierwotny tytuł
Przekłady i wznowienia

Federico García Lorca, Romance cygańskie, przekł. i wstęp J. Ficowski

Książka i Wiedza, Warszawa 1949

Federico García Lorca, Poezje wybrane, wyb., oprac. i przekł. J. Ficowski, wstęp S. Zembrzuski

PIW, Warszawa 1958

Federico García Lorca, Poezje wybrane, przekł., wyb. i wstęp J. Ficowski

LSW, Warszawa 1968

Federico García Lorca, Poezje wybrane, wyb. i przekł. J. Ficowski, wstęp S. Zembrzuski wyd. 2 (właśc. 3)

PWN, Warszawa 1975

Federico García Lorca, Poezje wybrane, przekł. J. Ficowski

b.w., Kraków 1980

Korea walczy. Wiersze poetów koreańskich 1950–52 (antologia), przekł. J. Ficowski, przedm. S. Brodzki

MON, Warszawa 1954

Ivan Stadniuk, Maksym Perepielica (opowiadania), przekł. J. Ficowski

MON, Warszawa 1955

Pieśni Papuszy, przeł., oprac., wstęp i objaśn. J. Ficowski

Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich, Wrocław 1956

Papusza (Bronisława Wajs), Pieśni mówione, wyb., przekł. i wstęp J. Ficowski

Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1973

Papusza, Lesie ojcze mój, (wiersze), przekł., wstęp i przypisy J. Ficowski, wyd. 1 w tej edycji

Czytelnik, Warszawa 1990

Papusza, Lesie ojcze mój, przekł., przypisy i wstęp J. Ficowski

Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2013

Papusza, Lesie ojcze mój, przekł., przypisy i wstęp J. Ficowski

Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gorzów Wlkp. 2019

Papuscha (wiersze Bronisławy Wajs), wyb. i przekł. K. Wolff według przekł. 
J. Ficowskiego

Unabhängige Verlagsbuchhandlung, Berlin 1992

Papusza, Jag är där vinden är och andra sänger (wybór wierszy według przekł. J. Ficowskiego), wyb. J. Birbrajer, przekł. J. Birbrajer i A. Bodegard

Tranan, Stockholm 2014

Papusza, El bosque, mi padre, (wybór wierszy według przekł. J. Ficowskiego)

przekł. i wstęp A. Serraller Ediciones Torremozas, Madrid 2019

Księga tysiąca i jednej nocy. Wybrane opowieści, wyb. i przekł. filologiczny W. Kubiak, przekł. literacki J. Ficowski, wstęp i przypisy T. Lewicki

Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich,
Wrocław 1959

Księga tysiąca i jednej nocy. Wybrane opowieści, wybór i przekł. filologiczny W. Kubiak, przekł. literacki i przekł. wierszy J. Ficowski, wstęp i przypisy T. Lewicki, wyd. 2

Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich,
Wrocław 1966

Opowieść o Sindbadzie Żeglarzu
(fragment Księgi tysiąca i jednej nocy), przekł. filologiczny W. Kubiak, przekł. literacki J. Ficowski

Książka i Wiedza, Warszawa 1968

Księga tysiąca i jednej nocy,
wyb. i przekład filologiczny W. Kubiak, przekł. wierszy J. Ficowski, posłowie T. Lewicki

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992

Mistrz Manole. Rumuńska poezja ludowa
(antologia), przekł. filologiczny, wyb. i wstęp D. Czara-Stec, przekł. J. Ficowski, oprac. graf. J. Stanny

LSW, Warszawa 1962

Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich w przekładach J. Ficowskiego,
wstęp S. Łastik, oprac. graf. W. Ficowska

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1964

Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich w przekładach J. Ficowskiego,
oprac. graf. W. Ficowska, wyd. 2

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1988

Icchak Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie,
przekł. (na podstawie filologicznego przekł. J. Leńskiego), wstęp i przypisy J. Ficowski

Czytelnik, Warszawa 1982

Icchak Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie,
przekł., wstęp i przypisy J. Ficowski, wyd. 2

Czytelnik, Warszawa 1986

Icchak Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. Dos lid fun ojsgehargeten jidiszen fołk,
przekł., wstęp i przypisy J. Ficowski, wyd. 1 w tej edycji

Czytelnik, Warszawa 1986

Bolesław Leśmian, Pochmiel księżycowy
(wiersze rosyjskie), przekł. i posłowie J. Ficowski, oprac. graf. Z. Czarnecki

Czytelnik, Warszawa 1987

Mordechaj Gebirtig, Pieśni,
przekł. i słowo wstępne J. Ficowski

Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja „Shalom” do Spraw Promocji Kultury Polsko-Żydowskiej,
Warszawa 1992

Edward Dębicki, Teł nango boliben. Pod gołym niebem
(wiersze w wydaniu dwujęzycznym), przekł. J. Ficowski

Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 1993

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Opowieść o Dziadku do Orzechów i Królu Myszy,
przekł. J. Ficowski, il. J.M. Szancer

G&P, Poznań 1999

Mistrz Manole i inne przekłady
(antologia), wyb. i red. J. Ekier i P. Sommer, posłowie J. Ekier

Fundacja Pogranicze, Sejny 2004

Spis sporządzono według: Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009 (opracował Jerzy Kandziora, Pogranicze Sejny 2009) i uzupełniono o wydania późniejsze.
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego