Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot. autor nieznany

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot. autor nieznany

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot. autor nieznany

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot. autor nieznany - pełny spis publikacji