Drohobycz, schodki przy domu Schulza, fot. Jerzy Ficowski

Drohobycz, schodki przy domu Schulza, fot. Jerzy Ficowski

Drohobycz, schodki przy domu Schulza, fot. Jerzy Ficowski

Drohobycz, schodki przy domu Schulza, fot. Jerzy Ficowski - pełny spis publikacji