Legenda:
Pierwotny tytuł
Przekłady i wznowienia

Pamięci Witolda Wojtkiewicza (druk bibliofilski, zawiera fragmenty listów malarza i wiersz J. Ficowskiego „Zmierzch o świcie”),

Biblioteka Anińska, Anin 1989

W sierocińcu świata. Rzecz o Witoldzie Wojtkiewiczu

Ryton, Warszawa 1993

Witold Wojtkiewicz (album)

Galeria Browarna, Łowicz 1996

Spis sporządzono według: Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009 (opracował Jerzy Kandziora, Pogranicze Sejny 2009)
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego