Legenda:
Pierwotny tytuł
Przekłady i wznowienia

Bruno Schulz, Proza, przedmowa A. Sandauer, oprac. listów J. Ficowski

WL, Kraków 1964

Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, wyd. 1 i 2

WL, Kraków 1967, 1975

Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu wyd. 3 poprawione i uzupełnione

Słowo, Warszawa 1992

Regions of the great heresy. The life and work of Bruno Schulz (Regiony wielkiej herezji), przekł. Th.S. Robertson

Newman-Hemisphere, London 2000

A nagy eretnekség régiói. Bruno Schulz életéről (Regiony wielkiej herezji), przekł. M. Zsuzsa

Palatinus, Budapest 2001

Regions of the Great Heresy. The Life and Work of Bruno Schulz (Regiony wielkiej herezji)

Begell House, New York 2001

Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia

Fundacja Pogranicze, Sejny 2002

Regions of the Great Heresy. Bruno Schulz, a Biographical Portrait (Regiony wielkiej herezji), przekł. Th. Robertson

W.W. Norton, New York–London 2003

Bruno Schulz. Les régions de la grande hérésie (Regiony wielkiej herezji), przekł. M. Carlier        

Les Ed. Noir sur Blanc, Montricher 2004

Bruno Schulz 1892–1942. Ein Künstlerleben in Galizien (Regiony wielkiej herezji), przekł. F. Griese     

Carl Hanser Verlag, München 2008

Regiony velikoj eresi i okrestnosti : Bruno Šul’c i ego mifologiâ (Regiony wielkiej herezji), przekł. E.A. Barzova

Mosty kultury/Gieszarim, Moskwa 2012

Bruno Schulz, Druga jesień, wyd. i posłowie J. Ficowski, oprac. graf. J. Bruchnalski, red. M. Halawa

WL, Kraków 1973

Bruno Schulz, Księga listów, zebrał, oprac., wstęp, przypisy i aneks J. Ficowski

WL Kraków 1975

Bruno Schulz, Lettere perdute e frammenti (Księga listów), oprac. J. Ficowski, przekł. i wstęp A. Zieliński

Feltrinelli, Milano 1980

Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, wyd. 2 przejrzane i uzupełnione

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002

Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, wyd. 3 (2 w tej edycji)

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, uzup. St. Donecki

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016

Bruno Schulz, Kniha dopisu (Księga listów) Wstęp i oprac. J. Ficowski, przekł. Hanele Palková

Protimluv, Ostrava 2021

Exlibrisy Brunona Schulza (druk bibliofilski)

Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książek, Łódź 1982

Bruno Schulz, Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu zebrał, oprac. i słowo wstępne J. Ficowski

WL, Kraków–Wrocław 1984

Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje

WL, Kraków–Wrocław 1986

Bruno Schulz, Letters and Drawings of Bruno Schulz. With selected prose wyd. J. Ficowski, przekł. W. Arndt, V. Nelson, wstęp A. Zagajewski

Harper and Row, New York 1988

Bruno Schulz, Letters and Drawings of Bruno Schulz, wyd. i wstęp J. Ficowski, przekł. W. Arndt, V. Nelson., przedm. A. Zagajewski

Fromm International Publ. Corp., New York 1990

Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, przygotowanie do druku i słowo wstępne J. Ficowski, oprac. graf. H. Hilscher

Interpress, Warszawa 1988

Bruno Schulz, Das Götzenbuch (Xięga bałwochwalcza), przygotowanie do druku i słowo wstępne J. Ficowski, przekł. W. Reder

Interpress, Warszawa 1988

Bruno Schulz, Le Livre idolâtre (Xięga bałwochwalcza), przygotowanie do druku i słowo wstępne J. Ficowski, przekł. J. Wolf

Interpress, Varsovie 1988

Bruno Schulz, The Booke of Idolatry (Xięga bałwochwalcza), przygotowanie do druku i słowo wstępne J. Ficowski, przekł. B. Piotrowska

Interpress, Warsaw 1990

Bruno Schulz, El Libro idólatra (Xięga bałwochwalcza), przygotowanie do druku i słowo wstępne J. Ficowski, przekł. J. Segovia, V. Beck

Maldoror Ediciones, Vigo 2003

Bruno Schulz, The Drawings of Bruno Schulz, edited and with an introduction by J. Ficowski, with an essay by E. Kuryluk, photographs by A. Kaczkowski

Northwestern University Press Evanston, Ill. 1990

Bruno Schulz, Correspondance et essais critiques, przekł. Ch. Jeżewski i in., oprac., wstęp i objaśnienia J. Ficowski

Denoël, Paris 1991

Bruno Schulz, Ilustracje do własnych utworów, zebrał, oprac., słowo wstępne J. Ficowski, fotoreprodukcje A. Kaczkowski, oprac. graf. H. Hilscher

RePrint, Warszawa 1992

Bruno Schulz, Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsätze und Briefe, oprac., objaśn., kalendarium życia i twórczości B. Schulza, posłowie J. Ficowski, przekł. M. Dutsch, J. Hahn

Carl Hanser Verlag, München–Wien 1992

Bruno Schulz, Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsätze und Briefe, oprac., objaśn., kalendarium życia i twórczości B. Schulza, posłowie J. Ficowski, przekł. M. Dutsch, J. Hahn

Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1994

Bruno Schulz, Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsätze und Briefe, oprac., objaśn., kalendarium życia i twórczości B. Schulza, posłowie J. Ficowski, przekł. M. Dutsch, J. Hahn

Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2000

Bruno Schulz, Republika marzeń. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki, wyb., oprac. i posłowie J. Ficowski  

Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin i 50-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, Wydawnictwo „Chimera”, Warszawa 1993

Bruno Schulz, Z listów odnalezionych, słowo wstępne, wyb., objaśn. J. Ficowski Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin i 50-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich,

Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin i 50-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, Wydawnictwo „Chimera”, Warszawa 1993

Bruno Schulz, The Collected Works of Bruno Schulz, wyd., eseje wstępne do rozdziałów i posłowie J. Ficowski, przedm. D. Grossman, przekł. C. Wieniewska, W. Arndt, V. Nelson

Picador London 1998

Bruno Schulz. Księga obrazów, zebrał, oprac. i komentarz J. Ficowski

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Bruno Schulz. Księga obrazów zebrał, oprac. i komentarz J. Ficowski wyd. 3 zmienione

słowo/obraz terytoria FTK, Gdańsk 2023

Bruno Schulz. Księga obrazów, zebrał, oprac. i komentarz J. Ficowski

Duch i Litera, Kijów 2014

Bruno Schulz w oczach świadków – Listy wspomnienia i relacje z archiwum Jerzego Ficowskiego(wstęp, opracowanie, przypisy J. Kandziora)

Fundacja terytoria książki, Gdańsk 2022

Spis sporządzono według: Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009 (opracował Jerzy Kandziora, Pogranicze Sejny 2009) i uzupełniono o wydania późniejsze.
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego