Legenda:
Pierwotny tytuł
Przekłady i wznowienia

Ołowiani żołnierze (wiersze)

Wydawnictwo E. Kuthana, Warszawa-Kraków 1948

Zwierzenia (wiersze)

Czytelnik, Warszawa 1952

Po polsku (wiersze)

Czytelnik, Warszawa 1955

Wiersze wybrane

WL, Kraków 1956

Moje strony świata (wiersze)

Czytelnik, Warszawa 1957

Makowskie bajki (wiersze) Obrazy Tadeusza Makowskiego (album)

Arkady, Warszawa 1959

Makowskie bajki, muz. W. Słowiński, na alt solo z towarzyszeniem oboju, klarnetu i fagotu

PWM, Kraków 1975

Amulety i definicje (wiersze)

Czytelnik, Warszawa 1960

Pismo obrazkowe (wiersze)

Czytelnik, Warszawa 1962

Cinq nus (wybór wierszy), przekł. S. Arlet, il. W. Ficowska

Dierville, Verneuil-sur-Avre 1964

List do Marc Chagalla. Lettre à Marc Chagall, muz S. Wiechowicz, na dwa głosy solo, dwoje recytatorów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, słowa J. Ficowski, wstęp H. Schiller

PWM, Kraków 1966

Mikhtav le – Marc Chagall (List do Marc Chagalla, wiersz), przekł. J. Besser

Eked, Tel-Aviv 1968

Lettre à Marc Chagall (List do Marc Chagalla), przekł. S. Arlet, akwaforty M. Chagall

Maeght, Paris 1969

List do Marc Chagalla, il. M. Chagall

Interpress, Warszawa 1988

Ptak poza ptakiem (wiersze)

Czytelnik, Warszawa 1968

Wiersze niektóre (wybór wierszy)

Czytelnik, Warszawa 1970

Wiersze wybrane czyta autor (płyta gramofonowa)

Muza, Warszawa 1972

Gryps (wiersze), wyd. 1 i 2

NOWA*, Warszawa 1979

Gryps i Errata. Wiersze z lat 1968–1980

WL, Kraków 1982

Odczytanie popiołów. Wiersze

Association of Jews of Polish Origin in Great Britain, London 1979

Odczytanie popiołów. Wiersze
 

NOWA*, Warszawa 1980

Dechiffrer les cendres (Odczytanie popiołów), przekł. i posłowie L. Rey

Plasma, Paris 1981

A Reading of Ashes (Odczytanie popiołów), przekł. K. Bosley, K. Wandycz, przedm. Z. Herbert

The Menard Press, London 1981

Odczytanie popiołów, akwaforty M. Chagall

Iskry, Warszawa 1983

Kriat eifer mikłe (Odczytanie popiołów), przekł. Sh. Lindenbaum, posłowie N. Gross, il. M. Chagall, wyd. bibliofilskie dwujęzyczne

Tel-Aviv 1985

Aus der Asche gelesen. Gedichte (Odczytanie popiołów), przekł. i posłowie K. Wolff

Union, Berlin 1986

Att läsa i aska. Dikter (Odczytanie popiołów), przekł. R. i E. Tornborg, oprac. P.A. Bodin.

Bonniers, Stockholm 1987

Odczytanie popiołów, wyd. 2,

Iskry, Warszawa 1988

Odczytanie popiołów. Wiersze, przekł. na jidysz B. Heller, słowo o autorze N. Gross  

Fundusz Telawiwski dla Literatury i Sztuki im. Jehoszuy Rabinowicza oraz Fundusz Uwieczniania Pamięci Żydostwa Polskiego im. Icchaka Grynbauma, Perec Farlag, Tel-Aviv 1992

A Reading of Ashes (Odczytanie popiołów), przekł. K. Bosley i K. Wandycz, przekł. tekstu A. Kamieńskiej J. Holzman, il. E. Bogaczewicz-Biernacka   

Browarna, Łowicz 1993

Odczytanie popiołów. Jerzy Ficowski czyta swoje wiersze (kaseta magnetofonowa)

Polskie Nagrania, Warszawa 2000

Odczytanie popiołów. Wiersze. Aus der Asche gelesen. Gedichte, przekł. K. Wolff, wyd. 7 polskie

Fundacja Pogranicze, Sejny 2003

Déchiffrer les cendres. Poemes (Odczytanie popiołów), przekł. J. Burko, posłowie A. Kamieńska, fot. M. Sagnol

Éditions Est-Ouest Internationales, Paris 2005

Odczytanie popiołów. Jerzy Ficowski czyta swoje wiersze (płyta kompaktowa)

Polskie Nagrania, Warszawa 2005

A LEITURA DAS CINZAS (Odczytanie popiołów)
przekł. i posłowie P. Kilanowski

Editora Âyiné, Belo Horizonte, Veneza 2018
(książka przeznaczona na rynek brazylijski)

Errata. Wiersze

Libra, Londyn 1981

Śmierć jednorożca (wiersze)

PIW, Warszawa 1981

Poezje wybrane. Wyb. i wstęp autor

LSW, Warszawa 1982

Pojutrznia (wiersze, pod pseudonimem Marcin Komięga)

b.w.*, Warszawa 1982

Przepowiednie (wiersze, pod pseudonimem Marcin Komięga)

b.w.*, Warszawa 1982

Przepowiednie. Pojutrznia (pod pseudonimem Marcin Komięga)

Libra Books, London 1983

Przepowiednie. Pojutrznia (pod pseudonimem Marcin Komięga)

Głos*, Warszawa 1983

Przepowiednie. Pojutrznia (pod pseudonimem Marcin Komięga), wyd. 2 przejrzane

Głos*, Warszawa 1985

Wskazówki dla początkujących zegarów. Wybór poezji 1945–1985

RePrint, Warszawa 1993

Inicjał (wiersze), obrazy J. Sienicki

Galeria Browarna, Łowicz 1994

Jerzy Ficowski czyta swoje wiersze (kaseta magnetofonowa)

Polskie Nagrania, Warszawa 1999

Wszystko to czego nie wiem (wybór wierszy), wyb. i posłowie P. Sommer

Pogranicze, Sejny 1999

Gorączka rzeczy (wybór wierszy), wyb. autor, posłowie J. Ekier

PIW, Warszawa 2002

Zawczas z poniewczasem (wiersze)

WL, Kraków 2004

Tout ce que je ne sais pas (wybór wierszy), przekł. i wstęp J. Burko

Buchet/Chastel, Paris 2005

Pantareja (wiersze), wyd. 1 i 2

WL, Kraków 2006, 2016

Leximi i Hirt (wybór wierszy), wyb., przekł. i posłowie M. Saneja

SAGA, Prishtine 2011

Lewe strony widoków (wybór wierszy), wyb. i oprac. P. Sommer

Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2014

Everything I Don’t know (wybór wierszy) przekł. Jennifer Grotz i Piotr Sommer, posłowie Piotr Sommer

World Poetry Books, USA 2021

Odczytanie popiołów. Wiersze (wyd.8 polskie)

Nisza, Warszawa 2022

Lectura de cenizas (Odczytanie popiołów) wstęp i przekł. E.Bortkiewicz

Editorial confluencias, Almeria 2022

Spis sporządzono według: Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009 (opracował Jerzy Kandziora, Pogranicze Sejny 2009) i uzupełniono o wydania późniejsze. Gwiazdką oznaczono wydawnictwa, które za czasów PRL działały poza cenzurą.
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego