Legenda:
Pierwotny tytuł
Przekłady i wznowienia

Cyganie polscy. Szkice historyczno-obyczajowe

PIW, Warszawa 1953

Cyganie na polskich drogach, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, właśc. wyd. 1

WL, Kraków 1965

Cyganie na polskich drogach, wyd. 3 poprawione i rozszerzone, właśc. wyd. 2

WL, Kraków–Wrocław 1986

Wieviel Trauer und Wege. Zigeuner in Polen (Cyganie na polskich drogach), red. R. Schopf, tł. K. Wolff

P. Lang, Frankfurt am Main 1992

Cyganie na polskich drogach

Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2013

Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie

LSW, Warszawa 1986

Demony cudzego strachu (zawiera także książkę Pod berłem króla pikowego)

Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2013

Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje (szkice etnograficzne)

Interpress, Warszawa 1989

The Gypsies in Poland. History and Customs (Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje), przeł. E. Healey

Interpress, Warszawa 1989

Pod berłem króla pikowego. Sekrety cygańskich wróżb

Iskry, Warszawa 1990

Spis sporządzono według: Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009 (opracował Jerzy Kandziora, Pogranicze Sejny 2009) i uzupełniono o wydania późniejsze.
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego