Aktualności

Sesja “Jerzy Ficowski, (o)pisanie świata”

30 maja 2016 roku Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizował konferencję naukową zatytułowaną „Jerzy Ficowski, (o)pisanie świata“. Podczas trwającej cały dzień sesji zaprezentowano dwadzieścia referatów z różnych dziedzin, oddających zakres zainteresowań Jerzego Ficowskiego – mówiono m.in. o jego poezji, badaniach cyganologicznych i schulzowskich. Wśród prelegentów, obok profesorów i osób dłużej zajmujących się już twórczością Ficowskiego, znaleźli się także młodzi badacze. Organizatorzy zapowiadają publikację pokonferencyjną.

 

Konfrontacje poetyckie w Brzegach

Od 7 do 10 października 2015 w Brzegach odbyły się coroczne konfrontacje poetyckie „Syfon albo obrzeża herezji“, organizowane przez Stowarzyszenie Żywych Poetów. Jeden z wieczorów, zatytułowany „Tribute to Jerzy Ficowski“, poświęcono w całości życiu i twórczości poety. Zaproszeni goście czytali wiersze Ficowskiego i o nich rozmawiali, pokazano także film Amulety i definicje. Wieczór zakończył koncert zespołu Cukunft, grającego muzykę żydowską.

 

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Poetyckie zaduszki w gabinecie Ficowskiego

3 listopada 2015 roku Fundacja im. Jerzego Ficowskiego zorganizowała poetyckie zaduszki w mieszkaniu poety przy Placu Inwalidów na warszawskim Żoliborzu. Zaproszeni goście i przyjaciele wspólnie czytali wiersze i snuli wspomnienia.

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Fot. Dariusz Pado

Fot. Dariusz Pado

 

“Misteria dzieciństwa” – wystawa w Sejnach

30 maja 2015 roku w i sejneńskim Domu Pogranicza otwarto wystawę ”Misteria Dzieciństwa. Jerzy Ficowski”, przybliżającą dzieciństwo poety i jego twórczość dla dzieci. Autorzy wystawy, Bożena Szroeder oraz Wiesław Szumiński, zgromadzili rodzinne pamiątki Ficowskiego, jego dziecięce zapiski i zabawki. W części poświęconej twórczości poety można obejrzeć m.in. inspirowane nią animacje, a także ilustracje do jego tomików wierszy. Otwarciu ekspozycji towarzyszył koncert zespołu „Małe instrumenty“. Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie Ośrodka Pogranicze: http://pogranicze.sejny.pl/wystawa_pt_quotmisteria_dziecinstwa_jerzy_ficowskiquot,341-1,14641.html  , a także w reportażu TVP Białystok: http://bialystok.tvp.pl/20070597/17052015.

 

Fot. Wiesław Szumiński

Fot. Wiesław Szumiński

Projekt plakatu - Wiesław Szumiński

Projekt plakatu – Wiesław Szumiński

Fot. Wiesław Szumiński

Fot. Wiesław Szumiński

10. rocznica śmierci poety

9 maja 2016 roku minęło dziesięć lat, odkąd Jerzy Ficowski zmarł nagle w swoim domu letnim w Wildze. Na jego grobie, znajdującym się w kwaterze A 29 na warszawskim Cmentarzu Wojskowym, widnieje umieszczony przez Elżbietę Ficowską tekst poetyckiego nekrologu, który poeta sporządził z myślą o swoim odejściu.

 

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego