Aktualności

„Turkot” w kalendarzu na 2020 rok

W styczniu 2020 do rąk dzieci trafił przygotowany przez Fundację ABC XXI – Cała Polska Czyta
Dzieciom, kalendarz ścienny zawierający 12 zilustrowanych wierszy różnych polskich poetów, a w nim
wiersz „Turkot” Jerzego Ficowskiego. Po zakończeniu roku kalendarz może nadal służyć, jako książka
do czytania dzieciom.

„Turkot” Jerzego Ficowskiego
Nowe wydanie tomiku Papuszy „LESIE, OJCZE MÓJ”

Na przełomie roku 2019/20, w Gorzowie Wielkopolskim, ukazał się, nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, tomik wierszy Bronisławy Wajs-Papuszy „Lesie, ojcze mój” w poetyckim tłumaczeniu i ze wstępem Jerzego Ficowskiego. Publikację wpierała merytorycznie Fundacja.

PAPUSZA po hiszpańsku- „Mi padre, el bosque”

W grudniu 2019 r, w ścisłej współpracy z Fundacją, ukazał się w Hiszpanii tomik wierszy Papuszy „Lesie, ojcze mój” w tłumaczeniu na język hiszpański Amelii Seraller. Jest to dwujęzyczna edycja hiszpańsko-polska opublikowana w niewielkim nakładzie przez wydawnictwo Torremozas. Wiersze cygańskiej poetki, której talent odkrył Jerzy Ficowski, trafią do czytelników hiszpańsko-języcznych.

PAPUSZA po hiszpańsku- „Mi padre, el bosque”
II Żoliborski Konkurs Recytatorski Jerzego Ficowskiego

W dniach 25-27 listopada 2019r odbyła się II edycja Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego Jerzego Ficowskiego  Uczestnicy eliminacji, uczniowie szkół podstawowych oraz liceów, mogli uczestniczyć w warsztacie recytatorskim oraz pokazie małych form filmowych uczniów Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej, inspirowanych twórczością poetycką Jerzego Ficowskiego.

W sobotę 30 listopada w Auli I LO przy ul. Felińskiego 15 odbył się uroczysty Koncert Laureatów Konkursu z udziałem gościa specjalnego – cygańskiego zespołu Perła i Bracia, który śpiewał tradycyjne pieśni cygańskie. 

Do Konkursu zgłosiło się 66 osób, nagrodzono 22 recytatorów. Jury przyznało po 3 nagrody i 1 wyróżnienie w każdej z czterech kategorii wiekowych kl.1-3, kl.4-6,  kl.7-8, kl.1-3 LO oraz dodatkowo 6 nagród specjalnych.

Wydarzenie organizowały Fundacja im. Jerzego Ficowskiego, Fundacja Piwnica Poetycka ENS na rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz.

Gratulujemy nagrodzonym!

„Projekt Ficowski” – przegląd filmowy

26 listopada 2019r odbyło się podsumowanie trzech edycji „Projektu Ficowski”, czyli pokaz małych form filmowych uczniów Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej inspirowanych twórczością poetycką Jerzego Ficowskiego. 

Przegląd filmów realizowanych pod kierunkiem i opieką merytoryczną Andrzeja Wolfa, wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej, towarzyszył eliminacjom II Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Dziękujemy za wszystkie filmy!

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego przyznała nagrodę za film Gabi Bani do wiersza EGZEKUCJA PAMIĘCI.

Można go obejrzeć tutaj:

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego