Aktualności

Ulica Ficowskiego w Warszawie

Jerzy Ficowski ma w Warszawie swoją ulicę. Decyzją Rady Żoliborza nazwano jego imieniem część ulicy Elbląskiej po stronie Powązkowskiej, przy osiedlu Żoliborz Artystyczny. Tu właśnie, od strony Powązkowskiej, powstała też w 2014 roku Kolonia Jerzego Ficowskiego z charakterystycznym muralem Piotra Młodożeńca.

 

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

Fot. autor nieznany

11 listopada 2016 roku zmarł mecenas Maciej Bednarkiewicz – nasz przyjaciel, członek Rady Fundacji.

Był obrońcą w procesach politycznych za czasów PRL, w latach 1989-95  prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, posłem na tzw. Sejm kontraktowy. Po 1989 roku walczył o skazanie zabójców Grzegorza Przemyka. Wychował kilka pokoleń adwokatów. Wspaniały, mądry, życzliwy Człowiek, na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.

Nagroda za pracę magisterską

23 czerwca 2016 roku w warszawskim Pałacu Staszica uroczyście wręczono nagrody laureatom Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazła się Daria Nowicka, absolwentka UAM w Poznaniu, autorka pracy zatytułowanej  Jednokładne figury Eksterminacji. „Pożydowskie” doświadczenie Zagłady: Jerzy Ficowski – Władysław Strzemiński.

 

Fot. Daria Nowicka

Fot. Daria Nowicka

O Ficowskim na Festiwalu Schulza

Między 3 a 9 czerwca 2016 roku odbył się w Drohobyczu VII Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, organizowany przez tamtejsze Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka oraz lubelskie Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie. Jest to największe cykliczne wydarzenie w całości poświęcone autorowi  Sklepów cynamonowych. W związku z przypadającą na ten rok dziesiątą rocznicą śmierci Jerzego Ficowskiego przygotowano blok spotkań – wykładów i projekcji filmowych, przypominających jego postać i pracę jako schulzologa.

 

Fot. Andrij Pavlysyn

Fot. Andrij Pavlysyn

Sesja „Jerzy Ficowski, (o)pisanie świata”

30 maja 2016 roku Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizował konferencję naukową zatytułowaną „Jerzy Ficowski, (o)pisanie świata“. Podczas trwającej cały dzień sesji zaprezentowano dwadzieścia referatów z różnych dziedzin, oddających zakres zainteresowań Jerzego Ficowskiego – mówiono m.in. o jego poezji, badaniach cyganologicznych i schulzowskich. Wśród prelegentów, obok profesorów i osób dłużej zajmujących się już twórczością Ficowskiego, znaleźli się także młodzi badacze. Organizatorzy zapowiadają publikację pokonferencyjną.

 

Fundacja im. Jerzego Ficowskiego