Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot autor nieznany

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot autor nieznany

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot autor nieznany

Z archiwum Jerzego Ficowskiego, fot autor nieznany - pełny spis publikacji